• The new degree of your freedom
  • هیجان را در اغوش و سلامت را ایمن نمائیم
  • لذت آسمان را با ما تجربه کنید
  • مشاوره رایگان در کلیه امور هوایی و مشاوره رایگان جهت خرید کلیه لوازم چتربازی و پروازی

پرش سقوط (آزاد دونفره)

باشگاه ورزشهای هوائی سیمرغ  ،پرش سقوط آزاد دونفره
پرش سقوط آزاد دونفره

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام لطفا با شماره تلفنهای زیر تماس حاصل فرمائید

                                  09183644919   09391430140