• The new degree of your freedom
  • هیجان را در اغوش و سلامت را ایمن نمائیم
  • لذت آسمان را با ما تجربه کنید
  • مشاوره رایگان در کلیه امور هوایی و مشاوره رایگان جهت خرید کلیه لوازم چتربازی و پروازی

سایتهای پروازی ایران

سایت های ایران

سایت پروازی جنت آباد

جاده ماشین رو

کارشناسی از دید پرواز

موقعیت جغرافیایی

محل فرود

ارتفاع فرود بر حسب پا

دارد

Ok

شمال غربی تهران

رو به جنوب

حدود 1800 - 1200

تهران - انتهای جنت آباد شمالی یا انتهای بلوار شهران

سایت پروازی صدرا

سایت پروازی آب جهان

جاده ماشین رو

کارشناسی از دید پرواز

موقعیت جغرافیایی

محل فرود

ارتفاع فرود بر حسب پا

90 درصد

Ok

شمال غربی داراب

رو به جنوب

حدود 3000

داراب - بالای گردنه مروارید - دست چپ کوه مروارید

 سایت پروازی عالم بین درختی

جاده ماشین رو

کارشناسی از دید پرواز

موقعیت جغرافیایی

محل فرود

ارتفاع فرود بر حسب پا

80 درصد

Ok

غرب داراب

رو به جنوب

حدود 5000-

داراب - جاده قدیم فسا

  سایت پروازی گنو

جاده ماشین رو

کارشناسی از دید پرواز

موقعیت جغرافیایی

محل فرود

ارتفاع فرود بر حسب پا

دارد

Ok

شمال بندرعباس

رو به جنوب

حدود 4500 - 1200

بندر عباس - کمربندی تازیان - باغ وحش گنو

 سایت پروازی توچال

جاده ماشین رو

کارشناسی از دید پرواز

موقعیت جغرافیایی

محل فرود

ارتفاع فرود بر حسب پا

دارد

Ok

شمال تهران

مجموعه انقلاب

حدود 3600 - 3000

تهران - تله کابین توچال
 

سایت پروازی امامزاده هاشم

جاده ماشین رو

کارشناسی از دید پرواز

موقعیت جغرافیایی

محل فرود

ارتفاع فرود بر حسب پا

دارد

Ok

شمال شرق تهران

رو به جنوب

حدود 1800 - 1200

 تهران - 65 کیلومتری جاده هراز از تهران بعد از تو نل پشت مهما نسرا

سایت پروازی آب سرد

جاده ماشین رو

کارشناسی از دید پرواز

موقعیت جغرافیایی

محل فرود

ارتفاع فرود بر حسب پا

دارد

Ok

شرق تهران

رو به جنوب

حدود 1860

تهران - جاده فیروز کوه - 10 کیلومتر بعد از گیلاوند - ده چنار
 

سایت پروازی لواسان

جاده ماشین رو

کارشناسی از دید پرواز

موقعیت جغرافیایی

محل فرود

ارتفاع فرود بر حسب پا

50 درصد

Ok

شمال شرق تهران

رو به جنوب

حدود 2100 - 600

 تهران - جاده لشکرک - لواسان

سایت پروازی عظیمیه کرج

جاده ماشین رو

کارشناسی از دید پرواز

موقعیت جغرافیایی

محل فرود

ارتفاع فرود بر حسب پا

دارد

Ok

غرب تهران

رو به جنوب

حدود 1500

تهران - کرج - شهرک عظیمیه - کوه های مشرف به شهرک

سایت پروازی چالوس

جاده ماشین رو

کارشناسی از دید پرواز

موقعیت جغرافیایی

محل فرود

ارتفاع فرود بر حسب پا

تله کابین

Ok

غرب چالوس

رو به شمال

حدود 3000

استان مازندران - چالوس - شهرک نمک آبرود

سایت پروازی گرک

جاده ماشین رو

کارشناسی از دید پرواز

موقعیت جغرافیایی

محل فرود

ارتفاع فرود بر حسب پا

دارد

Ok

شمال غربی حسن کیف

محوطه باز

حدود 900

کلاردشت - حسن کیف - کوه گرک - مشرف به شهر

سایت پروازی دکل

جاده ماشین رو

کارشناسی از دید پرواز

موقعیت جغرافیایی

محل فرود

ارتفاع فرود بر حسب پا

50 درصد

Ok

شمال شرق کلاردشت

رو به جنوب

حدود 1800

اول کلاردشت - ده کلمه

سایت پروازی دریاچه ولشت

جاده ماشین رو

کارشناسی از دید پرواز

موقعیت جغرافیایی

محل فرود

ارتفاع فرود بر حسب پا

دارد

Ok

شمال شرق کلاردشت

غرب دریاچه

حدود 900

مرزن آباد - دریاچه ولشت

سایت پروازی درازنو - جهان نما

جاده ماشین رو

کارشناسی از دید پرواز

موقعیت جغرافیایی

محل فرود

ارتفاع فرود بر حسب پا

دارد

Ok

جنوب گرگان

رو به شمال

حدود 6900

گرگان - سه راهی کرد کوی - جاده جنگلی دراز نو
 

سایت پروازی بابا علی

جاده ماشین رو

کارشناسی از دید پرواز

موقعیت جغرافیایی

محل فرود

ارتفاع فرود بر حسب پا

دارد

Ok

شمال شهر

محوطه باز

حدود 1800 - 1200

بجنورد

سایت پروازی درود

جاده ماشین رو

کارشناسی از دید پرواز

موقعیت جغرافیایی

محل فرود

ارتفاع فرود بر حسب پا

دارد

Ok

شمال شرق نیشابور

رو به جنوب

حدود 3000 - 1200

نیشابور - ده درود

سایت پروازی خواجه مراد

جاده ماشین رو

کارشناسی از دید پرواز

موقعیت جغرافیایی

<