• The new degree of your freedom
  • هیجان را در اغوش و سلامت را ایمن نمائیم
  • لذت آسمان را با ما تجربه کنید
  • مشاوره رایگان در کلیه امور هوایی و مشاوره رایگان جهت خرید کلیه لوازم چتربازی و پروازی

مقالات - FAI چیست


سابقه تاریخی


توسعه و گسترش فرهنگ هوانوردي و هواپيمايي از اوايل قرن بيستم و يا بهتر بگوييم از حدود هفتاد سال قبل تا حال حاضر از آرزوها و آمال جامعه هوايي همه كشورها بطور عام بوده است و بهرحال در زمان جاري كليه فعاليت هاي غير حرفه اي هواپيمايي و هوانوردي كه در زبان جهاني به آن Air Sports يا Aerosports يا ترجمه فارسي آن ورزشهاي هوايي گفته مي شود بسرعت در حال رشد و بلوغ ميباشد.
پرندگان پاراگلايدر، كايت، پاوردهنگ گلايدر، هواپيماهاي مدل، اكروباسي هوايي، چتربازان و بالون سواران و غيره همه روزه در اقصي نقاط جهان در حال افزايش و نوآوري و گسترش ميباشند و در هر حال اشاعه اين فعاليت نيازمند نظارت و بطور كلي قانونمندي و ايجاد و توسعه مسئوليت در اين فعاليت ها مي باشد.
در اوايل قرن بيستم همزمان با پرواز خلباناني مانند كلمان آدر ، برادران رايت ، سانتونس دومن و با توجه به افزايش رقابت هاي فضانوردي و پيشرفت سريع تكنولوژي هوانوردي لزوم پايه ريزي فدراسيوني كه مسئوليت هماهنگي و هدايت فعاليت هاي هوانوردي را كه بسرعت رشد مي كردند داشته باشد احساس ميشد.
بنابراين در ژوئن سال 1905 ميلادي كنت هنري دولاولكس، نايب رئيس كلوپ هوايي فرانسه همراه با ماژرو مودبك از ليگ هوانودي آلمان بهمراه فرناند ياكوب رئيس كلوپ هوايي بلژيك پيشنهاد تشكيل فدراسيون جهاني هوانوردي را به كنگره المپيك بروكسل دادند كه اين پيشنهاد با استقبال كنگره روبرو شد. كنگره با شناخت اهميت خاص هوانوردي ابراز اميدواري مي كند در هر كشور سازماني تشكيل شود كه مسئول نظام بخشيدن به ورزش پرواز باشد و پس از فدراسيون جهاني هوانوردي به منظور سازمان بخشيدن به نمايش هاي هوايي گوناگون و برقراري مقررات عمومي براي رواج علوم و ورزش هوانوردي تشكيل شود.
در تاريخ 12 اكتبر 1905 ميلادي كنفرانس بين المللي هوانوردي در پاريس تشكيل شد و پس از دو روز بحث و گفتگو نمايندگان كشورهاي آلمان، اسپانيا، بلژيك، فرانسه، آمريكا، انگلستان، ايتاليا و سوئيس اساسنامه پيشنهادي فدراسيون جهاني را تصويب كردند و بدين ترتيب با هدف نظام بخشيدن به ورزش پرواز و سازمان بخشيدن به نمايش هاي گوناگون هوايي و برقراري مقررات عمومي براي رواج علوم و ورزش هوانوردي در تاريخ 14 اكتبر 1905 فدراسيون جهاني هوانوردي با نام اختصاري F.A.I (Federation Aeronatique International) رسما تاسيس شد.


اهداف و وظایف

فدراسيون جهاني هوانوردي يا FAI در حال حاضر تنها سازماني است كه به اداره ورزشهاي هوايي در سطح جهاني مي پردازد و با داشتن نزديك به يكصد عضو تمام زيرگروههاي ورزش هاي هوايي در سطح بين المللي را تحت پوشش دارد.
به هر حال با ظهور تكنولوژي و وسايل جديد و با توليد انواع ورزش هاي هوايي، FAI همواره به گسترش دامنه مداخله خود در اين امور پرداخته است و متناسب با جامعه در برگيرنده آن و خواسته هاي افرادي كه به ورزشهاي هوايي مي پردازند اهداف جديدي اتخاذ نموده است. FAI يك سازمان بين المللي غير دولتي با هدفي غير انتفاعي است كه هدف اصلي آن گسترش ورزش هاي هوانوردي است.
اساسنامه جاري اين سازمان اهداف خاص آن را با جزئيات تمام بدين شرح بيان مي كند:
-زنده كردن روح جهاني هوانوردي به عنوان عامل بسيار قوي براي هرچه نزديك تر كردن انسانها به يكديگر و ايجاد تفاهم دو جانبه و برادرانه بدون در نظر گرفتن مسائل سياسي، قومي يا مذهبي كه به خلق يك اراده جهاني خوب و ايجاد دنيايي بهتر و صلح آميزتر كمك مي كند.
-ارتقاء بخشيدن جنبه هاي فيزيكي و فكري، دانش فني و مهارت به عنوان عوامل مقدماتي براي فعاليت هاي فضانوردي و ورزشهاي هوايي.
-گردآوري مردان و زناني كه در سراسر جهان به ورزشهاي هوايي مي پردازند در رقابتهاي بين المللي.
-هماهنگ كردن فعاليت هاي جداگانه اعضاي خود به منظور بهبود بخشيدن به هوانوردي و فضانوردي در سراسر جهان.
-تامين فضاي بيشتر در آسمان بيكران براي همه كساني كه مي خواهند پرواز نمايند.
-ايجاد ترييوني براي تبادل اطلاعات و بحث در مورد مسائل مشترك با ديگر سازمانهاي هواپيمايي خصوصي.
-به منظور دست يابي به اين اهداف و مشاهده احتياجات هر ورزش هوايي و دامنه فعاليت آن، ساختار سازمان FAI در حال پيشرفت است و هرازگاهي كميته ها و كميسيون هاي جديدي ايجاد مي شوند.

اركان و عناصر تشكيل‌دهنده


-در سال 2007 ميلادي سازمان FAI مشتمل بر عناصر زير است:
-مجمع عمومي: عنصر برتر سياست گزاري كه اساسنامه يعني سنگهاي زيربنايي FAI را وضع ميكند، اهداف FAI را مشخص مي نمايد، رياست سازمان را انتخاب مي كند هيات رئيسه و دبير را تعيين مي كند. مجمع عمومي ساليانه يك بار تشكيل مي شود.
-شورا: مهمترين عنصر اجرايي FAI، مسئول به اجرا گذاشتن خط مشي و تصميمات مجمع عمومي و اعلام آئين نامه هايي كه فعاليت هاي روزانه FAI را مشخص ميسازد.
-شش كميته: كه در مورد مسائل اداري مختلف با شورا به مشورت مي پردازد (اساسنامه، امور مالي، افزايش اعضاء، روابط عمومي، گسترش تجاري، المپيك).
-يازده كميسيون ورزشهاي هوايي: كه به جز كميسيون عمومي ورزش هوايي 10 گروه ورزشي گرد آمده در قلب FAI را معرفي مي كند. 1) بالون، 2) هواپيمايي عمومي، 3) گلايدر، 4) هليكوپتر و اتوژيرو، 5) چتربازي، 6) هواپيماهاي مدل، 7)آكروباسي هوايي، 8) ركوردهاي فضانوردي، 9) كايت و پاراگلايدر، 10)هواپيماهاي فوق سبك.
-كميسيون فني: كه به اداره فعاليت هاي غير ورزشي مي پردازد: كميسيون آموزش هوانوردي و فضا، كميسيون تربيت سازندگان آماتور وسايل هوايي و كميسيون فيزيولوژي پزشكي و موضوعات زيست محيطي.
كشورهاي عضو فدراسيون جهاني هوانوردي توسط سازمان ملي ورزشهاي هوايي كشور خود در مجمع عمومي ساليانه به وسيله آراء اعضاء فعال FAI انتخاب و در كميسيون هاي ورزشهاي هوايي عضو مي گردند.
-منشي FAI توسط دبيركل انتخاب مي شود و مسئول انجام كليه كارهاي روزمره سازمان مي باشد.
در سال 1998 و پس از 93 سال اقامت در پاريس فدراسيون جهاني ورزشهاي هوايي مقر خود را به لوزان سوئيس در Olympic Capital انتقال داد.


حوزه فعاليت FAI


كميسيون عمومي ورزش هوايي قوانين مشترك قابل اجرا براي تمامي گروههاي ورزشهاي هوايي و ركودهاي فضايي را وضع مي كند كه بخش كلي قوانين ورزشي را تشكيل مي دهند.
هر كميسيون ورزشي بين المللي بخش تخصصي قوانين ورزشي خود را مي نويسد و بر اجراي اين قوانين در تمامي رقابت هاي بين المللي نظارت دارد.
FAI گواهي نامه اي را براي اعضاي خود صادر مي كند كه لازمه شركت در مسابقات بين المللي و يا ثبت يك ركود جهاني است.
FAI در زمينه ورزش، هماهنگي، كنترل و تنظيم امور قهرماني، رقابت ها و ركودهاي هوانوردي و فضانوردي را بر عهده دارد.
FAI به عنوان تنها مرجع قانوني براي تصويب مسابقات قهرماني بين المللي و بين قاره اي تقويم مسابقات را تهيه و منتشر مي سازد. سازمان امور قهرماني به تشكيلات عضو ميزبان محول مي شود ولي FAI با ديگر كميسيون هاي ورزشي به عنوان محور اصلي براي ارتقاء بخشيدن و گسترش رويدادهاي ورزشي باقي مي ماند. همچنين به لطف كميسيون هاي ورزشي كه مسئوليت انتخاب داوران بين المللي را بر عهده دارند FAI گسترش خوب رقابت ها و رعايت قوانين جاري را تضمين مي كند. در پايان رقابت هاي قهرماني بين المللي اين سازمان نتايج به دست آمده را جمع آوري و منظم مي كند و در انتشار آنها خصوصا ميان نشريات تخصصي مشاركت ميكند.
* در مورد ركوردها بايد خاطرنشان ساخت كه تاييد آنها به كارگيري روشي مشكلي را ايجاد ميكند.
مسئوليت احترام به قوانين، جمع آوري تمامي اطلاعات لازم درباره ركورد و ارسال پرونده كامل به FAI بر عهده كلوپ هوانوردي ملي است كه ركورد مورد نظر را ارايه مي كند. پس از يك بررسي دقيق، خصوصا رسيدگي به اطلاعات داده شده ركود مورد تاييد قرار مي گيرد يا رد ميشود.
در زمينه آموزش FAI مايل است با برانگيختن علاقه، شور و اشتياق جوانان را نسبت به فعاليتهاي هوانوردي افزايش دهد. بدين ترتيب كميسيون آموزش هوانوردي و فضانوردي هر ساله كنكور جوانان هنرمند را ترتيب ميدهد كه به تمام كودكان دنياي اجازه ميدهد توسط نقاشي درباره يك موضوع هوانوردي احساسات خود را بيان كنند. در سال 1995 ميلادي موضوع (ماشين پرنده روياهاي من) به تخيل و نواوري كودكان پرداخت. همراه با پيشرفت هاي فني قابل توجه كه علم هوانوردي از آن سود مي برد كميسيون پزشكي FAI با مشكلات بسيار گوناگوني مواجه شده است.
اعضاي كميسيون مشتمل بر متخصصين پزشكي هوانوردي به تهيه مقررات (به عنوان مثال محدود كردن عوامل فشار در آكروبات هوايي) مي پردازند، پيشرفت هاي جديد در تجهيزات ورزشي را مطالعه مي كنند و رفتار اشخاصي را كه به ورزشهاي هوايي مبادرت مي ورزند در مواقع بحراني به منظور بالا بردن سطح ايمني مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند. اين كميسيون همچنين در مورد هماهنگ ساختن استانداردهاي بين المللي پزشكي براي دارندگان گواهي نامه خلباني شخصي مشاركت مي كند. دوپينگ در حال حاضر مسئله بزرگي است كه اين كميسيون بدان پرداخته است.
در جريان مجمع عمومي ساليانه خود FAI تعدادي مدال و ديپلم افتخار، مدال طلايي آسمان، با ارزشترين جايزه FAI پاداش اشخاصي خواهد بود كه به سبب فعاليتها، كارها، اكتشافات، ابتكارات و يا به خطر انداختن جانشان موجب گسترش علوم هوانوردي شوند.
مدال طلاي فضا با همان ارزش ممكن است هر ساله به فضانوردي كه اكتشافي در فضا انجام داده است اعطا شود.
ديپلم افتخار خلبان برجسته به افراد غير حرفه اي كه در جريان پرواز با عمل خود جان شخصي را نجات داده باشند اعطا مي شود. علاوه بر اين نشانهاي عمومي كه توسط مجمع عمومي اعطا ميشود، در هر كميسيون ورزشي كارهاي برجسته يا خدمات خاص مربوط به خود را گرامي مي دارد.

نفوذ بين المللي FAI

از ابتداي سال 1909 ميلادي كميسيون حقوق هوانوردي FAI مسئول مذاكره با دولت هاي بسياري در مورد موضوع ناوبري هوايي شد.
اكنون نيز FAI در ميان وظايف بي شمار خود به همكاري با ديگر سازمانهاي بين المللي براي حمايت از منافع فعاليت هاي هوايي از اين سازمان مي پردازد.
فدراسيون سعي دارد با همكاري مقامات صلاحيت دار موانع موجود بر سر راه ورزشهاي هوايي را برطرف سازد و طريقه استفاده از فضاي موجود براي هوانوردي را بهبود بخشد، اين ماموريت با حضور يك نماينده در مركز ايكائو (سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري) در مونترال انجام مي گيرد اين نماينده موقعيت FAI را روشن مي سازد و چنانچه آن سازمان قوانيني پيشنهاد كند كه مانعي براي ورزشهاي هوايي محسوب شود با آن مخالف خواهد كرد.
در ژوئن 1995 شوراي FAI و سازمان ايكائو يك گردهم آيي در مورد منافع مشترك داشتند. FAI نقش بسيار مهمي در مباحث مربوط به امنيت خلبانان و پرواز، ترافيك هوايي، اعطاي گواهي نامه، آموزش خلبانان و ديگر مباحث مربوطه در ICAO بعهده دارد.
در زمينه ورزشي بيش از يكصد عضو FAI در پنج قاره گواه حضور FAI در سراسر جهان است. تاييد گلايدر، كايت، پاراگلايدر و چتربازي به عنوان ورزشهاي بالقوه المپيك توسط كميته بين المللي المپيك در سال 1985 ميلادي نشان از به رسميت شناختن قوانين ورزشي FAI دارد. در سال 1993 ميلادي FAI به عضويت رسمي مجمع عمومي فدراسيون هاي بين المللي ورزشي در آمد در حالي كه تا آن زمان تنها به عنوان ناظر در آنجا حضور داشت و بالاخره از سال 1994 ميلادي در مجمع بين المللي بازي هاي جهاني حضور يافت. اين مجمع فدراسيون هاي ورزشي را كه در بازي هاي المپيك شركت ندارند براي سازماندهي بازي هاي جهاني گرد مي آورد. از سال 1997، ورزش چتربازي بخشي از برنامه رسمي بازيهاي بين المللي جهاني (IWGA) بوده است.

FAI در قرن بيست و يكم


همانند اسلاف خود كه از پيش ظرفيت نامحدود علم هوانوردي را احساس كرده بودند، مسئولين فعلي FAI از آغاز قرن بيستم ميلادي با تشكيل يك گروه كاري به نام FAI-2000 شروع به برنامه ريزي براي آينده كرده اند. امروزه نيز برنامه ريزان دارند پيش بيني هاي خود براي قرن 21 را طراحي و ساماندهي مي نمايند.
هرچند اهداف از پيش تعيين شده همواره سياست كلي FAI را با ترتيب اولويت در زمان حال تشكيل مي دهد و هرچند مسئوليت هاي اساسي آن به صورت جهاني تغيير نكرده است ولي زمينه هاي جديد كاري مرتبا ظهور مي يابند.
بدين ترتيب مهمترين اشتغال خاطر گروه FAI براي قرن 21 شناساندن هرچه بيشتر فعاليتهاي FAI به مردم به منظور افزايش گرايش به ورزشهاي هوايي است. در اين ميان ارتباطات از اولويت خاص برخوردار است چرا كه هر رويداد مهم ورزش هوانوردي از اين رهگذر تحت پوشش جهاني قرار مي گيرد. درخواست برگزاري بازي هاي جهاني هوايي هر چهار سال يك بار اين هدف اوليه را به ايجاد جاذبه بسيار بزرگ در جامعه هوانوردي و مشاركت اعضاء پيوند مي دهد كه بدون شك هر يك از فعاليتهاي هوانوردي از آن بهره مند مي شوند.
اصرار اعضاي كميته مشترك FAI و كميته و بين المللي جهت ورود بعضي از ورزشهاي هوايي خصوصا چتربازي در برنامه هاي المپيك نشان از تلاش همه جانبه براي همه گير شدن اين ورزشها دارد. بدون شك همه گير ساختن هوانوردي ورزشي عامل غير قابل اجتنابي در افزايش افراد كه به اين ورزشها مي پردازند خصوصا جوانان محسوب مي شود.
سازمانهاي بين المللي ورزشهاي هوايي: كميته هاي مختلف ورزشهاي هوايي بشرح زير مي باشند:
كميته پرواز با بالون
كميته پرواز با گلايدر
كميته هوانوردي عمومي (فعاليتهاي با هواپيماي سبك)
كميته ساخت و پرواز هواپيماي مدل
كميته چتربازي
كميته پرواز با كايت و پاراگلايدر
كميته اكروباسي هوايي با هواپيما
كميته پرواز با ميكرولايت ها ، هواپيماهاي سبك و فوق سبك
كميته پرواز با هليكوپتر واتوژيروس
كميته ركوردهاي فضانوردي
فدراسيون جهاني و كميته عمومي ورزشهاي هوايی